Regulamin usługi MultiBot

Informujemy, że AI Multimodel Bot(MultiBot), narzędzie umożliwiające uruchamianie i testowanie różnych modeli AI z poziomu jednej aplikacji, jest obecnie w fazie intensywnego rozwoju. Wersja beta została udostępniona bezpłatnie użytkownikom CampusAI, wraz z rozwojem narzędzia nałożymy pewne ograniczenia związane z ilością zapytań tekstowych / graficznych / wideo i innych. Udostępnimy także możliwość zwiększenia tych ograniczeń za pomocą wykupienia dodatkowych kredytów. Naszym celem jest, aby AI Multimodel Bot stał się w przyszłości centralnym punktem do tworzenia promptów dla wszystkich typów modeli AI. Dziękujemy za zaufanie i cierpliwość podczas pracy nad tym narzędziem.